Võru Järve kooli arhitektuurivõistlus


Võistluse eesmärgiks on Võru linna funktsioneeriva haridusliku erivajadustega õpilastele õppehoone rajamine. Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on Järve kooli rajatava uue õppehoone arhitektuurse ideelahenduse saamine, mis on linnaehituslikult, funktsionaalselt ja arhitektuurselt parim ning mille alusel on võimalik õppehoone projekteerimine. Võistlust korraldab Võru linnavalitsus.

Võistlusala asub Võru kesklinnas Liiva tänaval, Võru muinsuskaitseala kaitsevööndis. Muinsuskaitse eritingimusi ei ole nõutud. Võistlusalast üle tee paikneb Võru Kultuurimaja Kannel. Alles jääva hoone ruumiprogramm on va 300 m2 ja uue hoone ruumiprogramm on ca 600 m2, planeeritav maksimaalne ehitusalune pind ca 1000  m².

Võistlustööde juures hinnatakse:

  • Pakutud ideelahenduse sobivust asukohaga, tellija vajaduste ja eesmärkidega, kavandi innovaatilisust, arhitektuurset ja kontseptuaalset terviklikkust ja energiasäästlikkust;
  • Järve kooli funktsionaalsust ning vastavust vajadustele, ülesandes sätestatud tingimustele ja ruumiprogrammile;
  • Uue hoonemahu suhestumist ümbritseva alaga;
  • Kavandatava hoone ja võistlusala kontseptuaalse idee selgust ning arhitektuurse lahenduse kaasaegsust ja originaalsust;
  • Majanduslikult otstarbeka ehitamise, energiatõhususe, mõistliku konstruktsiooni ja materjali valiku ning muude praktiliste eesmärkide arvestamist;
  • Hoone rajamise orienteeruvat hinda

 

Võistluse preemiad:

I koht/võitja – preemia suurus 5 000 eurot;

II koht – preemia suurus 3 000 eurot;

III koht – preemia suurus 2 000 eurot.

 

Võistlustööde esitamise tähtaeg: 18.06 kell 13 EALi ja digitaalselt RhrR kaudu.

Küsimuste esitamise tähtaeg: 09.06.2020

 

Žürii koosseis:

Anti Allas, linnapea, žürii esimees;

Diana Vene, Võru Linnavalitsuse peaarhitekt, volitatud arhitekt tase 7 ;

Reet Kangro, Võru Järve Kooli direktor;

Tauno Asi, linnamajanduse osakonna juhataja;

Hanno Grossschmidt  volitatud arhitekt-ekspert,(EAL);

Eva Kedelauk, volitatud arhitekt (EAL);

Riin Kärema, volitatud sisearhitekt (ESL);

Kalle Komissarov, volitatud arhitekt, varuliige (EAL);

 

Info võistluse kohta: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1855772/notices

 

Eesti Arhitektide Liit

 


Info

Korraldaja: Eesti Arhitektide Liit

Tähtaeg: 2020-06-18 13:00