Mustjala päevakeskus-pansionaadi arhitektuurivõistlus

Saaremaa vald kutsub osalema Mustjala päevakeskus-pansionaadi arhitektuurivõistlusel. Konkurss on avalik ja üheetapiline. Sobiva võidutöö korral kasutatakse seda lahendust ka teistes Saaremaa valla keskustes. Lahendus peab olema nutikas, ratsionaalne, ökonoomne, lihtne ja ilus.

Uue päevakeskus-pansionaadi lahendus ja selle ümber tekkiv keskkond peavad olema arhitektuuriliselt kõrgetasemelised ja arvestama kaasaegsete nõuetega vanurite elukeskkonnale. Ideekavandi lahendus teha kaasava disaini põhimõtetest lähtuvalt. Kogu hoonekompleksi ümbritsev liiklusskeem peab soosima jalgrattureid ja kergliiklejaid. Hoone projekteerida ühekorruselisena ja projekteerimisel pöörata erilist tähelepanu puuetega inimeste mugavale ruumikasutusele. Väljapakutud lahendus luua optimaalsete kuludega, ruumisäästlikult ja nutikalt. Eeldatav hoone maksumus on miljon eurot.

Kavandatava uue hoone energiatõhusus peab vastama liginullenergia hoone nõuetele. Kasutada keskkonnasõbralikke ehitus- ja viimistlusmaterjale ning säästvaid tehnoloogiaid. Oluline on ka, et hoone valmimisel oleks seda lihtne hooldada ning ülalpidamiskulud on minimaalsed. Planeerida ka uus (kõrg)haljastus, millega tekitada poolprivaat- kui ka privaatalasid. Hooviala lahendamisel peab silmas pidama, et loodav ruum on kvaliteetne ja kodune keskkond, kus vanurid saavad tegeleda erinevate huvialadega.

Auhinnafond:

I KOHT – 7500 eurot
II KOHT – 5000 eurot
III KOHT – 3000 eurot Ergutuspreemia – 1500 eurot

Ideekonkursi žürii:

– Marili Niits (Saaremaa abivallavanem)
– Kalle Kolter (Saaremaa valla Mustjala teenuskeskuse juht) – Heli Ernesaks (volitatud arhitekt, tase 7)
– Eeva Masso (volitatud sisearhitekt, tase 7)
– Marika Lõoke (volitatud arhitekt-ekspert, tase 8)
– Mark Grimitliht (Saaremaa vallaarhitekt)

Varuliige: Helin Vahter (volitatud arhitekt, tase 7)

Konkurssi tähtaeg on 17.03.2020 kell 15.00 Võistlustööd tuua Eesti Arhitektide Liidu kontorisse Tallinnas, Põhja pst 27A.


Info

Tähtaeg: 2020-03-17 00:00