Isikuandmete kaitse

ESL veebipood kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks.  ESL veebipood ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

Privaatsus-tingimused

Muudeti viimati 12. Jaanuaril 2017.

Käesolevad Privaatsustingimused kehtivad veebileheküljele esl.ee ja annavad lehekülje kasutajale infot isikuandmete töötlemise kohta ESL poolt.

ESL jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda.

Töödeldavateks isikuandmeteks on Teie poolt meile edastatud andmed, milleks on Teie nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress.

Läbi veebikeskkonna ESL edastatud isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on ESL (registrikood 80074969).

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on tellimuste täitmine ESL veebilehelt.

Teie isikuandmed salvestatakse ESL veebimajutuse serveris, millele on ligipääs ESL töötajatel ning serveriteenuse pakkujal.

ESL ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid ESL korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui ESL seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või ESL raamatupidamisteenuse pakkujad.

ESL serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali SSL protokolli abil. Ühenduse turvamisel kasutatakse Let’s Encrypt sertifikaati.

Kõigi ESL poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on Teil võimalik pöörduda ESL poole järgmistel kontaktandmetel:

  • e-post: info@esl.ee
  • Tel: +372 646 4056 
  • Aadress: Rüütli 4, Tallinn 10130, Eesti. Avatud E-R 10:00 – 17:00

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Samuti on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist. Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti võib Teil olla õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui te kasutate veebikeskkonda ESL ja veebilehe kasutamist loetakse käesolevate tingimustega nõustumiseks.

Turvalisus ja privaatsus

Ava see dokument.