ESLi TOETAJALIIKME REGLEMENT

LIIDU ROLL

Eesti Sisearhitektide Liidu (edaspidi ESL või liit) roll on ühendada professionaalseid Eesti sisearhitekte ning seista hea nende huvide, kohustuste ja õiguste teostamisel. Liidu eesmärk on arendada Eesti sisearhitektuuri, aidates kaasa esteetilise ja inimsõbraliku elukeskkonna loomisele ning sisearhitekti elukutse väärtustamisele ühiskonnas.

Oma eesmärkide saavutamiseks hoolitseb liit liikmete kutseoskuste ja huvide eest, osaleb erialase hariduse arendamises ja kutsekvalifikatsiooni andmises. Liit kogub ja vahendab erialaga seotud infot, annab välja erialatrükiseid, korraldab näitusi, konverentse, seminare, õppereise ning muid erialaga seonduvaid üritusi, arendab rahvusvahelisi kutsealaseid suhteid ja koostööd ning sisearhitektide ühistegevust. Liit osaleb seadusloomes, esindab sisearhitekte ning kaitseb nende kutsehuve kodu- ja välismaal.

 

 

KOOSTÖÖ

Aastate jooksul on ESL sõlminud palju pikaajalisi ja viljakaid koostöösuhteid sisearhitektuuri erialaga lähedalt seotud ettevõtetega, kes on liidu püüdlusi ja tegevust oma võimaluste kohaselt toetanud. Liit püüab olla neile enda ja oma liikmete panuse kaudu heaks partneriks.

ESLi ja partnerite ühiste jõududega on remonditud liidu tegevuseks vajalikud ruumid, ellu on kutsutud rahvusvaheline sisearhitektuuri sümpoosion „SISU”, välja on antud aastapreemiat „Ruumipilt” ning korraldatud muid üritusi ja tegevusi. ESLi aastane tegevuskava on esitatud reglemendi lisas.

ESLi toetajaliikme staatuse loomisega soovib ESL oma partnerite panust tugevamalt väärtustada ning innustada nii seniseid kui ka uusi partnereid veelgi tõhusamale ja intensiivsemale koostööle ühiste sihtide saavutamisel.

 

TOETAJALIIKME PANUS JA STAATUSE KEHTIVUS

ESLi toetajaliikme staatus kehtib lepingu sõlmimisest ühe kalendriaasta jooksul.

ESLi juhatus nimetab toetajaliikmetele järgmised kategooriad aastase annetuse kaalukuse põhjal:

 

 1. KULDTOETAJA ÜLE 10 000 € AASTAS
 2. HÕBETOETAJA ÜLE 5000 € AASTAS
 3. TOETAJA ÜLE 2500 € AASTAS
 4. HEATEGIJA             KUNI 2500 € AASTAS

 

 

 

 

 

 

TOETAJALIIKME HÜVED JA PRIVILEEGID

Toetajaliikmel on võimalik rääkida kaasa ESLi tegevusplaanide koostamisel, osaledes toetajaliikmetele vähemalt kord aastas korraldataval ümarlaual. Toetajaliige on ESLis toimuvaga pidevalt kursis liikmetele ja toetajaliikmetele kord kvartalis saadetava infokirja kaudu. Toetajaliikmel on võimalus avalikustada oma staatus, näidates seda ESLi logo või tekstina oma reklaammaterjalidel.

Oma siira tänu väljendamiseks pälvivad kõik toetajaliikmed ESLi üldkogul sõbralikud sõnad ja tunnustuskirja ning selleteemaline sissekanne tehakse ESLi tänuraamatusse ja kodulehele.

Koostöö edendamiseks oleme välja töötanud hüvede ja privileegide süsteemi, mis lähtub iga toetajaliikme panusest.

 

 

 

 

ESLi KULDTOETAJA

 • ESL töötab välja märgi „ESLi kuldtoetaja”, mis lisatakse kõikidele ESLi uudistele ja teadetele
 • 2 lk ettevõtte reklaami ESLi kalendermärkmikus
 • Ettevõtte ja ühe tema kaubamärgi logo raamatus „Ruumipilt”
 • Kuus tasuta raamatut „Ruumipilt” ja kuus tasuta kalendermärkmikku
 • Võimalus postitada neli korda aastas ettevõtte reklaami ESLi liikmete meililisti
 • Võimalus korraldada ESLi liikmetele aastas neli infoseminari-koolitust
 • Võimalus esitleda ettevõtte reklaammaterjale, tooteid ja/või teenuseid ESLi suurüritustel („SISU” sümpoosion, suveseminar, aastavahetuspidu)
 • Aastane vabapääse neljale inimesele kõikidele ESLi korraldatud tasulistele üritustele
 • Võimalus avaldada neli korda aastas ettevõtte reklaame või artikleid ESLi kodulehel
 • Võimalus esitleda ettevõtte reklaammaterjale ESLi raamatukogus

ESLi HÕBETOETAJA

 • ESL töötab välja märgi „ESLi hõbetoetaja”, mis lisatakse kõikidele ESLi uudistele ja teadetele
 • 1 lk ettevõtte reklaami ESLi kalendermärkmikus
 • Ettevõtte kaubamärgi logo raamatus „Ruumipilt”
 • Neli tasuta raamatut „Ruumipilt” ja neli tasuta kalendermärkmikku
 • Võimalus postitada kaks korda aastas ettevõtte reklaami liidu liikmete meililisti
 • Võimalus korraldada ESLi liikmetele aastas kaks infoseminari-koolitust
 • Võimalus esitleda ettevõtte reklaammaterjale ESLi suurüritustel („SISU” sümpoosion, suveseminar, aastavahetuspidu)
 • Aastane vabapääse kolmele inimesele kõikidele ESLi korraldatud tasulistele üritustele
 • Võimalus avaldada kaks korda aastas ettevõtte reklaame või artikleid ESLi kodulehel
 • Võimalus esitleda ettevõtte reklaammaterjale ESLi raamatukogus

 

ESL TOETAJA

 • 1/2 lk ettevõtte reklaami ESLi kalendermärkmikus
 • Ettevõtte logo raamatus „Ruumipilt”
 • Kolm tasuta raamatut „Ruumipilt” ja kolm tasuta kalendermärkmikku
 • Võimalus postitada üks kord aastas ettevõtte infomaterjale ESLi liikmete meililisti
 • Võimalus korraldada ESLi liikmetele aastas üks infoseminar-koolitus
 • Aastane vabapääse kahele inimesele kõikidele ESLi korraldatud tasulistele üritustele
 • Võimalus avaldada üks kord aastas ettevõtte reklaam või artikkel ESLi kodulehel

ESL HEATEGIJA

 • Ettevõtte logo ESLi kalendermärkmikus
 • Ettevõtte logo raamatus „Ruumipilt”
 • Kaks tasuta raamatut „Ruumipilt” ja kaks tasuta kalendermärkmikku
 • Võimalus esitleda ettevõtte logo ESLi kodulehel
 • Aastane vabapääse ühele inimesele kõikidele ESLi korraldatud tasulistele üritustele

KUIDAS SAADA TOETAJALIIKMEKS?

ESLi toetajaliikmeks saamise soovist andke palun teada aadressil info@esl.ee, telefonil 646 4056 või astuge läbi ESLi kontorist aadressil Rüütli 4, Tallinn tööpäeviti kell 10–17.

ESL on avatud koostööks ka väljaspool siinse reglemendi raame ning ootab selleks teie ettepanekuid ja soove.

 

ESLi juhatuse nimel

 

Urmo Vaikla
juhatuse esimees

 

 

Lisa

 1. AASTA PROJEKTIDE AJAKAVA
Projekt Tähtaeg
Ruumipilt 2014 konkurss Jaanuar – juuni
Koostööseminarid 8 tk Aasta jooksul
ESL koduleht Märts
SISU 2014 eelretsenseeritud väljaanne Mai
SISU 2015 sümpoosion Mai
Lasteaia korrastamine – konkurss ja teostus Jaanuar – mai
EAL / ESL suveseminar juuni
“ESL 25” pidulik juubeliüritus 20.11.2015
Kuraatorinäituse konkurss ja näitus September
Fotokonkurss ja näitus September
Aastaraamat-kalender 2015 November
Ruumipilt 2014 raamat, näitus Detsember
Ruumipilt 2014 digitaalne väljaanne Detsember
Ruumipilt 2014 rändnäitused 3 tk 2016 aasta jooksul