Üldkogu 2018

ESL 2018. aasta üldkogu toimus
kolmapäeval, 7. märtsil
Filmimuuseumi kino- ja konverentsisaalis.

Ajakava

13.30 – 14.00
Kogunemine ja registreerimine

14:00 – 14:10
Filmimuuseumi siselahenduse tutvustus

14:10 – 14:25
Kokkuvõte juhatuse tööst

14:25 – 14:40
Kokkuvõte nõukoja tööst

14:40 – 14:50
2017. a majandusaasta aruanne ja kinnitamine

14:50 – 15:00
2017. a revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitamine

15:00 – 15:10
2018. a tegevuskava ülevaade ja kinnitamine

15:10 – 15:20
2018. a eelarve ettepanek ja kinnitamine

15:20 – 15:30
Kokkuvõte hariduskomisjoni tööst

15:30 – 15:40
Kokkuvõte kutsestandardite töörühma tööst

15:40 – 15:50
Kokkuvõte seadusandluse töörühma tööst

15:50 – 16:00
Hääletamisreglemendi tutvustamine, nõukoja asendusliikmete valimine

16:00 – 16:20
Kohvipaus, sedelitega hääletamine

16.20 – 16.40
Välissuhted, ECIA ja IFI

16.40 – 16.50
Koostöö kooliga ja liidu järelkasv

16.50 – 17.00
Hääletustulemuste teatavakstegemine

17.00 – 17.30
ESL aastapreemiate laureaatide ettekanded

17.30 – 17.45
ESL auliikmete tutvustamine

ESL uute liikmete tutvustamine

ESL toetajaliikmete tutvustamine ja tänamine

17.45 – 18.00
Liikmete teemapüstitused

18.00 – 19.00
Vaba suhtlus, vein ja suupisted

Filmimuuseum

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Maarja VarkkiFoto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee

ESL üldkogu 2018 Filmimuuseumis

Foto: Raul Mee