EKA ja PERHi ühisstuudio Terve ruum lõputööde esitlus

Ruumi mõju inimese tervisele on teada juba 1980ndatest, kui esimese teadusliku uuringuga tõestati, et aknaga palatis paranevad patsiendid operatsioonist
paremini kui aknata palatis. Siiski ei kipu haiglate ja kliinikute arhitektuuris kandev printsiip olema “terve ruum”, vaid võimalikult paljude voodikohtade ja
teenuste ära mahutamine. PERHI ja EKA ühisstuudio “Terve ruum” otsib viise, kuidas rangete nõuete ja efektiivsuse surve all olevat haiglakeskkonda
muuta inimsõbralikuks.

Sisearhitektuuri ja tootedisaini tudengid käsitlevad kahte osakonda – päevakirurgia ja päevaravi. Analüüsitakse, kuidas olemasolev ruum psühholoogiliselt
mõjub, mil moel materjalid ruumikogemust mõjutavad ja kuidas ruumis muuta inimeste käitumismustreid. Töö üheks sisendiks on eelmise semestri
teenusedisaini stuudio, milles tegeldi päevakirurgia patsiendi teekonna parandamisega ja Riigi Innotiimi ja PERHi vähiravi patsiendi teekonna kaardistusega.

Ajakava

Esitlused toimuvad Eesti Kunstiakadeemias (Põhja pst 7), kahes grupis:
10 – 11:30 D306 – päevaravi
15 – 16:00 A403 – päevakirurgia