Partnerlus ja erialaliidud

ESL arendab sisearhitektide ühistegevust ja koostööd teiste arhitektuurialal tegutsevate erialaliitude, kutsealade esindajate ja valdkonna arendajatega. ESL esindab sisearhitekte asjaomastes nõustavates, hindavates ja otsustavates instantsides, väljendab liikmete ühiseid seisukohti ning kaitseb nende kutsehuve riiklike ja ühiskondlike küsimuste aruteludel ja otsustamistel. Samuti arendab ESL rahvusvahelisi kutsesuhteid ja -koostööd ning vajaduse korral ühineb rahvusvaheliste organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal.