Nõukoda

Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab liidu üldkoosoleku ülesandeid nõukoda. Ta nõustab juhatust ja kinnitab juhatuse otsused, mis on liidu tegevuse seisukohalt olulised ning ületavad juhatuse pädevuse. Nõukoda võib võtta vastu otsuseid üldkoosoleku pädevusse kuuluvates küsimustes, v.a põhikirja muutmise küsimustes teemal, mis reguleerib üldkoosoleku ja nõukoja vahelist pädevuse jaotust. Nõukoda koosneb 15 liikmest, kelle valib üldkoosolek kaheks aastaks.

Nõukoja varasemad koosseisud

2017-2018

Toomas Korb

Andres Labi

Taso Mähar

Maarja Valk-Falk

Eerik Olle

Ville Lausmäe

Mari Kurismaa

Ivi-Els Schneider

Tiiu Truus

Aap Piho

Aili Aasoja

Katrin Kaevats

Hanna Karits

Urmo Vaikla

Helen Oja

 

X