Nõukoda

Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab liidu üldkoosoleku ülesandeid nõukoda. Ta nõustab juhatust ja kinnitab juhatuse otsused, mis on liidu tegevuse seisukohalt olulised ning ületavad juhatuse pädevuse. Nõukoda võib võtta vastu otsuseid üldkoosoleku pädevusse kuuluvates küsimustes, v.a põhikirja muutmise küsimustes teemal, mis reguleerib üldkoosoleku ja nõukoja vahelist pädevuse jaotust. Nõukoda koosneb üheteistkümnest (11) liikmest, kelle valib üldkoosolek kaheks aastaks.

Nõukoja varasemad koosseisud

2021 - 2023

Eeva Masso

Eero Jürgenson

Loreida Hein

Tiina Kesküla

Mari Koger

Kätlin Ölluk

Riin Kärema

Kadri Pärtelpoeg

Kerli Lepp

Margit Argus

Marje Karu

Margit Argus

Margit Argus

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Annes Arro

Annes Arro

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Eero Jürgenson

Eero Jürgenson

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Marje Karu

Marje Karu

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Tiina Kesküla

Tiina Kesküla

volitatud sisearhitekt, tase 7

Riin Kärema

Riin Kärema

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Eeva Masso

Eeva Masso

volitatud sisearhitekt, tase 7

Kadri Pärtelpoeg

Kadri Pärtelpoeg

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Kätlin Ölluk

Kätlin Ölluk

Volitatud sisearhitekt, tase 7