Nõukoda

Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab liidu üldkoosoleku ülesandeid nõukoda. Ta nõustab juhatust ja kinnitab juhatuse otsused, mis on liidu tegevuse seisukohalt olulised ning ületavad juhatuse pädevuse. Nõukoda võib võtta vastu otsuseid üldkoosoleku pädevusse kuuluvates küsimustes, v.a põhikirja muutmise küsimustes teemal, mis reguleerib üldkoosoleku ja nõukoja vahelist pädevuse jaotust. Nõukoda koosneb 15 liikmest, kelle valib üldkoosolek kaheks aastaks.

Nõukoja varasemad koosseisud

2017-2019

Tiiu Truus (nõukoja esimees)

Andres Labi

Taso Mähar

Maarja Valk-Falk

Eerik Olle

Ville Lausmäe

Mari Kurismaa

Ivi-Els Schneider

Aap Piho

Aili Aasoja

Hanna Karits

Urmo Vaikla

Helen Oja

Kerli Lepp (alates 07.03.2018)

Liisa Põime (alates 07.03.2018)

Katrin Kaevats (kuni 07.03.2018)

Toomas Korb (kuni 07.03.2018)

 

Aili Aasoja

Aili Aasoja

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Mari Kurismaa

Mari Kurismaa

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Tiiu Truus

Tiiu Truus

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Urmo Vaikla

Urmo Vaikla

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Maarja Valk-Falk

Maarja Valk-Falk

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Ville Lausmäe

Ville Lausmäe

Volitatud sisearhitekt, tase 7

X