Nõukoda

Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab liidu üldkoosoleku ülesandeid nõukoda. Ta nõustab juhatust ja kinnitab juhatuse otsused, mis on liidu tegevuse seisukohalt olulised ning ületavad juhatuse pädevuse. Nõukoda võib võtta vastu otsuseid üldkoosoleku pädevusse kuuluvates küsimustes, v.a põhikirja muutmise küsimustes teemal, mis reguleerib üldkoosoleku ja nõukoja vahelist pädevuse jaotust. Nõukoda koosneb üheteistkümnest (11) liikmest, kelle valib üldkoosolek kaheks aastaks.

Nõukoja varasemad koosseisud

2019-2021

Aili Aasoja

Annes Arro

Loreida Hein

Mari Kurismaa

Hannelore Kääramees

Ville Lausmäe

Helen Oja

Liisa Põime

Ivi-Els Schneider

Kaire Kemp-Tišler

Maarja Varkki

Aili Aasoja

Aili Aasoja

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Annes Arro

Annes Arro

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Mari Kurismaa

Mari Kurismaa

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Hannelore Kääramees

Hannelore Kääramees

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Maarja Varkki

Maarja Varkki

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Ville Lausmäe

Ville Lausmäe

Volitatud sisearhitekt, tase 7