Loome-stipendiumid

Eesti Sisearhitektide Liit maksab oma liikmetele Kultuuriministeeriumi poolt riigieelarvest eraldatud vahenditest stipendiumi vastavalt loovisikute stipendiumite ja muude hüvitiste taotlemise ja maksmise korrale. Stipendiumid on mõeldud loovisiku loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks. Stipendiumite ja hüvitiste määramine kuulub vastavalt ESLi põhikirjale selleks eraldi moodustatud komisjoni pädevusse.

Vastavalt juhatuse ettepanekule kinnitas ESLi nõukoda 6. veebruaril 2018 muudatuse loomestipendiumite rahastamise korras. Muudatuse kohaselt rahuldatakse kahe aasta jooksul vabalt valitud erialase suunitlusega reisi (messid, biennaalid, Expo jne) maksumusest kuni 300 eurot.

Loomestipendumite arhiiv (nähtav sisse logitud ESLi liikmetele)

Loome-toetused

Vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut, on õigus saada loomeliidu kaudu vabakutselise loovisiku loometoetust. Vabakutselisel loovisikul on õigus loometoetusele kuus kuud. Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik kirjaliku taotluse ja CV Eesti Sisearhitektide Liidu juhatusele. Toetuse taotlemisel ei ole tähtajalisi piiranguid ja toetuse määramise otsustab juhatus 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suurus on kehtestatud seadusega, lähtudes palga alammäärast, millele lisandub sotsiaalmaksu summa.

Täpsemad loometoetuse taotlemise tingimused on välja toodud Loovisikute ja loomeliitude seaduses.

Tähtajad

ESLi loomestipendiumite taotlemise tähtajad:

15. veebruar
15. mai
15. oktoober

Komisjon

Toomas Korb
Mari Kurismaa
Sirje Parve

Sirje Parve

Sirje Parve

Volitatud sisearhitekt, tase 7 Muinsuskaitse alane tegevusluba (tähtajatu)

Loovisiku stipendiumi kasutamise aruanne

Ava see dokument.

ESL stipendiumide maksmise kord 2015

Ava see dokument.

ESL loovisiku teoste registri blankett

Ava see dokument.

ESL loovisiku stipendiumi taotluse blankett

Ava see dokument.

ESL loometoetuse taotluse blankett

Ava see dokument.

X