Eesti Loomeliitude Ühing

Eesti Loomeliitude Ühing kutsuti ellu 18. detsembril 2013

Ühingu fookuses on:

  • leida valdkondade vahelised puutepunktid
  • formuleerida ühishuvid
  • keskenduda valdkonnaülestele küsimustele

Ühing käib koos kolm korda aastas või vastavalt vajadusele.