Eesti Kultuuri Koda

Eesti Kultuuri Koda ühendab loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kes soovivad

 • hoida ja parandada Eesti kultuuri sisemist jõudu ja ühiskondlikku kõnekust
 • korraldada kultuuri ja loominguga seotud küsimuste regulaarset, loomingulisi praktikaid ühendavat või ületavat avalikku arutelu
 • väärtustada kultuurikeskkonda ja loomingulist õhkkonda ühiskonna meelelaadi olulise osana
 • edendada kultuurivaldkonda puudutavat seadusandlust
 • esindada ja kaitsta oma liikmeskonna huve

Eesti Kultuuri Koda
Eesti Kultuuri Koja põhikiri

Kontakt: info@kultuurikoda.eu

Koja tegemised

 • Kohtumised Kultuuriministeeriumis
 • Eestseisuse koosolekud
 • Ümarlauad
 • Eesti Kultuuri Koja konverents
 • Auhind Kultuuri Tegu
 • Loengud

Ülevaade Koja tegevusest

Liikmeks saamine ja olemine

Koja liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • Isik on seotud kultuurivaldkonnaga
 • Isik huvitub põhikirja punktis 2.1 sätestatud eesmärkide täitmisest
 • Isiku senine tegevus on olnud Koja eesmärkidega kooskõlas
 • Isikul on olemas Koja kahe liikme kirjalik soovitus

Kojal võivad olla toetajaliikmed ja auliikmed

Koja liikmeks astumine
Kultuuri Koja liikmed

Töögrupid

Esindus

ESL astus Eesti Kultuuri Koja liikmeks märtsis 2014.

ESLi esindab koja kohtumistel juhatuse aseesimees Ivi-Els Schneider.

X