Arhitektuuri-koda

Arhitektuurikoda on ruumivaldkonna katusorganisatsioone ja erialaliite koondav seltsing, mis on loodud valdkonna tugevdamiseks ja arendamiseks liikmete regulaarse omavaheline suhtluse ja infojagamise, probleemide ja kitsaskohtade arutamise ning tegevuse koordineerimise kaudu. Seltsingu eesmärk on tutvustada ja populariseerida arhitektuurivaldkonda avalikkusele. Seltsingu liikmete tegevus on vabatahtlik. Arhitektuurikoja koosolekud toimuvad kord kuus.

Esindus


Arhitektuurikoja koosolekutel esindab ESLi juhatuse esimees, aseesimees või tegevjuht

Arhitektuurikoja seltsingu leping