Liikmesus

ESLi kohustus on arendada rahvusvahelisi kutsealaseid suhteid ja koostööd teiste erialaliitudega ning kaitsta oma liikmete ja eriala kutsehuve nii kodu- kui ka välismaal.

Arhitektuurikoda

Arhitektuurikoda on ruumivaldkonna katusorganisatsioone ja erialaliite koondav seltsing, mis on loodud valdkonna tugevdamiseks ja arendamiseks

Eesti Kultuuri Koda

Eesti Kultuuri Koda on keskendunud kultuurivaldkonna seadusandluse ja liikmete huvide edendamisele ning kaitsele

Eesti Loomeliitude Ühing

Eesti Loomeliitude Ühingu fookuses on leida valdkondade vahelised puutepunktid, formuleerida ühishuvid ja keskenduda valdkonnaülestele küsimustele

Euroopa Sisearhitektide Ühendus

ESL on Euroopa Sisearhitektide Ühenduse (ECIA) liige alates 19. maist 2012

X