Liikmesus

ESLi kohustus on arendada rahvusvahelisi kutsealaseid suhteid ja koostööd teiste erialaliitudega ning kaitsta oma liikmete ja eriala kutsehuve nii kodu- kui ka välismaal.

Arhitektuurikoda

Arhitektuurikoda on ruumivaldkonna katusorganisatsioone ja erialaliite koondav seltsing, mis on loodud valdkonna tugevdamiseks ja arendamiseks

Eesti Loomeliitude Ühing

Eesti Loomeliitude Ühingu fookuses on leida valdkondade vahelised puutepunktid, formuleerida ühishuvid ja keskenduda valdkonnaülestele küsimustele

Euroopa Sisearhitektide Nõukogu (ECIA)

ESL on Euroopa Sisearhitektide Ühenduse (ECIA) liige alates 19. maist 2012

Rahvusvaheline sisearhitektide / disainerite föderatsioon (IFI)

Eesti Sisearhitektide Liit taasliitus Rahvusvahelise sisearhitektide / disainerite föderatsiooni (IFI) liikmeskonnaga IFI XXVIII (28.) peaassambleel, mis toimus 11.-12. novembril 2017 Lagoses, Nigeerias.

Ruumiloome ekspertgrupp

Ekspertrühma eesmärk on kaardistada riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna kujundamist ja suunamist mõjutavad otsustusprotsessid ning töötada välja valdkonna arendamiseks vajalikud poliitikaettepanekud. Ekspertrühm analüüsib ja teeb ettepanekud riigi arhitektuuri-, kinnisvara-, maa-, maastiku- ja muinsuskaitsepoliitika ning valdkondlike ruumiotsuste sidususe ning tasakaalustatuse parandamiseks.