ESL Liikmed

ESLi liikmeks astumise ankeet

Liidu liikmeks võib olla iga Eesti või muu riigi kodanik, kes vastab põhikirjas liikmele esitatavatele nõuetele. Tegevliikmeks võib olla sisearhitekt, kellel on akrediteeritud õppekavale vastav kõrgharidus ja kes on töötanud kutsealasel tööl sisearhitektuuri- või arhitektuuribüroos. Erandkorras võib tegevliikmeks vastu võtta isiku, kellel ei ole erialast kõrgharidust, kuid kelle kutsetegevus ja kutsepraktika staaž vastavad juhatuse ja nõukoja hinnangul liikmele esitatavatele kutsepädevuse kriteeriumitele.

Tegevliikmeks astumiseks on vaja esitada vabas vormis avaldus, täidetuna ESL liikmeks astumise ankeet, A4 formaadis portfoolio kutsealast professionaalset tööd iseloomustavate materjalidega ja muud materjalid, mis tutvustavad muid kutsetegevusena käsitletavaid töid, nagu uurimused, publikatsioonid, esinemised meedias jm.

ESL tegevliikme tasu on €50 aastas, seenioridel €10 aastas.

Kadi Karmann

Kadi Karmann

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Ines Käärma

Ines Käärma

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7

Julia Koppel

Julia Koppel

restaureerimis- ja renoveerimisprojektid sisearhitekt tase 6

Kadri Tonto

Kadri Tonto

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7

Triinu Napseppa

Triinu Napseppa

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7

Pille Lausmäe-Lõoke

Pille Lausmäe-Lõoke

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Aili Aasoja

Aili Aasoja

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Margit Argus

Margit Argus

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Annes Arro

Annes Arro

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Jan Graps

Jan Graps

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Ahti Grünberg

Ahti Grünberg

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Eero Jürgenson

Eero Jürgenson

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Katrin Kaevats

Katrin Kaevats

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Marje Karu

Marje Karu

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Tiina Kesküla

Tiina Kesküla

volitatud sisearhitekt, tase 7

Liivika Krigoltoi

Liivika Krigoltoi

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Mari Kurismaa

Mari Kurismaa

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Riin Kärema

Riin Kärema

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Hannelore Kääramees

Hannelore Kääramees

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Liina Langemets

Liina Langemets

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Kaisa Lensen

Kaisa Lensen

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7

Liis Lindvere

Liis Lindvere

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Kärt Loopalu

Kärt Loopalu

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Eeva Masso

Eeva Masso

volitatud sisearhitekt, tase 7

Hillar Mänd

Hillar Mänd

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Riia Oja

Riia Oja

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Sirje Parve

Sirje Parve

Volitatud sisearhitekt, tase 7 Muinsuskaitse alane tegevusluba (tähtajatu)

Tarmo Piirmets

Tarmo Piirmets

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Meelis Press

Meelis Press

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Kristi Prinzmann

Kristi Prinzmann

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Priit Põldme

Priit Põldme

Vastutav sisearhitekt; sisearhitekt-ekspert, tase 8

Kadri Pärtelpoeg

Kadri Pärtelpoeg

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Ken-Kristjan Ruut

Ken-Kristjan Ruut

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Rene Safin

Rene Safin

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Aet Seire

Aet Seire

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Katrin Tammsaar

Katrin Tammsaar

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Margit Teikari

Margit Teikari

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Tiiu Truus

Tiiu Truus

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Argo Vaikla

Argo Vaikla

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Katrin Vaikla

Katrin Vaikla

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Tüüne-Kristin Vaikla

Tüüne-Kristin Vaikla

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Urmo Vaikla

Urmo Vaikla

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Maarja Valk-Falk

Maarja Valk-Falk

Maarja Valk-Falk, Volitatud sisearhitekt, tase 7

Maarja Varkki

Maarja Varkki

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Mart Vesker

Mart Vesker

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Timo Villak

Timo Villak

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Kätlin Ölluk

Kätlin Ölluk

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Kristi Lents-Esnar

Kristi Lents-Esnar

Kristi Lents-Esnar

Ville Lausmäe

Ville Lausmäe

Volitatud sisearhitekt, tase 7