ESL Liikmed

ESLi liikmeks astumise ankeet

Liidu liikmeks võib olla iga Eesti või muu riigi kodanik, kes vastab põhikirjas liikmele esitatavatele nõuetele. Tegevliikmeks võib olla sisearhitekt, kellel on akrediteeritud õppekavale vastav kõrgharidus ja kes on töötanud kutsealasel tööl sisearhitektuuri- või arhitektuuribüroos. Erandkorras võib tegevliikmeks vastu võtta isiku, kellel ei ole erialast kõrgharidust, kuid kelle kutsetegevus ja kutsepraktika staaž vastavad juhatuse ja nõukoja hinnangul liikmele esitatavatele kutsepädevuse kriteeriumitele.

Tegevliikmeks astumiseks on vaja esitada vabas vormis avaldus, täidetuna ESL liikmeks astumise ankeet, A4 formaadis portfoolio kutsealast professionaalset tööd iseloomustavate materjalidega ja muud materjalid, mis tutvustavad muid kutsetegevusena käsitletavaid töid, nagu uurimused, publikatsioonid, esinemised meedias jm.

ESL tegevliikme tasu on €50 aastas, seenioridel €10 aastas.

Aili Aasoja

Aili Aasoja

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Annes Arro

Annes Arro

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Loreida Hein

Loreida Hein

LESSfurniture.com

Liis Lindvere

Liis Lindvere

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Sirje Parve

Sirje Parve

Volitatud sisearhitekt, tase 7 Muinsuskaitse alane tegevusluba (tähtajatu)

Priit Põldme

Priit Põldme

Vastutav sisearhitekt; sisearhitekt-ekspert, tase 8

Tiiu Truus

Tiiu Truus

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Maarja Valk-Falk

Maarja Valk-Falk

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Maarja Varkki

Maarja Varkki

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Ville Lausmäe

Ville Lausmäe

Volitatud sisearhitekt, tase 7

X