Seadusloome-komisjon

Komisjon tegeleb kehtivate ja kujundamisjärgus õigusaktide, standarditega ja määrustega, teeb ettepanekuid sisearhitektuuri puudutavate õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks ning esitab märkusi või arvamusi nende õigusaktide väljatöötamisel. Komisjoni liikmed osalevad ministeeriumite vastavasisuliste töögruppide töös ja valdkonnasisestel poliitika ja seadusandluse teemalistel kohtumistel ning avaldavad artikleid erialase seadusruumi teemal.

Liikmed

Aili Aasoja

Ville Lausmäe

Priit Põldme

Toomas Korb

Helen Oja

Pille Lausmäe

Pille Lausmäe-Lõoke

Pille Lausmäe-Lõoke

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Priit Põldme

Priit Põldme

Vastutav sisearhitekt; sisearhitekt-ekspert, tase 8

Ville Lausmäe

Ville Lausmäe

Volitatud sisearhitekt, tase 7

 

ESLi seadusandluse töögrupi pöördumine ning ülevaade tegevustest

Ava see dokument.