Seadusloome-komisjon

Komisjon tegeleb kehtivate ja kujundamisjärgus õigusaktide ja standarditega, teeb ettepanekuid sisearhitektuuri puudutavate õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks ning esitab märkusi või arvamusi nende õigusaktide väljatöötamisel. Komisjoni liikmed osalevad valdkonnasisestel poliitika ja seadusandluse teemalistel kohtumistel ning avaldavad artikleid erialase seadusruumi teemal.

Liikmed

Urmo Vaikla

Reio Raudsepp

Eerik Olle

Pille Lausmäe

Aili Aasoja

Annes Arro

 

X