Revisjoni-komisjon

Liidu tegevust kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon, mille liikmed valib üldkogu kaheks aastaks (järgmiste valimisteni). Revisjonikomisjon kontrollib liidu finantsmajanduslikku tegevust üks kord aastas, pärast majandusaasta lõppu. Ta koostab kontrolli tulemuste kohta aruande ning esitab selle nõukojale läbivaatamiseks ja üldkoosolekule kinnitamiseks.

Liikmed

Terje Luure

Annes Arro

Tea Tammelaan

Annes Arro

Annes Arro

Volitatud sisearhitekt, tase 7