Põhikirja muutmise komisjon

ESLi põhikirja on mõnikord vaja teha muudatusi selleks, et liidu elukorraldus normaalselt toimiks. Põhikirja muutmise komisjoni koosseisu nimetab juhatus. Komisjoni pädevuses on koostada kodukorra eeskirjad ja raamatupidamise sise-eeskirjad, mille kinnitab nõukoda. Komisjon võib teha põhikirja parandusettepanekuid ja esitada need kinnitamiseks üldkogule.

ESLi uus põhikiri võeti vastu 2014. a kevadisel üldkogul.

Liikmed

Erik Olle

Annes Arro

Terje Kivist

Ivi-Els Schneider

Annes Arro

Annes Arro

Volitatud sisearhitekt, tase 7