Loome-stipendiumite komisjon

Stipendiumite ja hüvitiste määramine kuulub vastavalt ESLi põhikirjale selleks eraldi moodustatud komisjoni pädevusse. Komisjoni kuuluvad vähemalt kolm liidu liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks kuni järgmiste valimisteni. Komisjoni töösse loometoetuste määramise otsustamisel on komisjoni liikmena kaasatud kultuuriministri nimetatud ametnik.

Vaata ka Loomestipendiumid

Liikmed

Toomas Korb

Liisa Põime

Marje Karu

Marje Karu

Marje Karu

Volitatud sisearhitekt, tase 7