Kutsekomisjon

Liit annab tööturul tegutsevatele sisearhitektidele kutset. Liidu esindajad kutsekomisjoni koosseisu nimetab, selle tegevusstatuudi ning kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja andmise korra kooskõlastab nõukoda.

Vaata ka sisearhitekti kutse

Liikmed

Taevo Gans, esimees, ESL

Aili Aasoja, aseesimees, ESL, EPBL

Aulo Padar, liige, ESL

Ilmar Heinsoo, liige, EAL

Toivo Raidmets, liige, EKA

Veronika Valk, liige, Kultuuriministeerium

X