Kutsekomisjon

Liit annab tööturul tegutsevatele sisearhitektidele kutset. Liidu esindajad kutsekomisjoni koosseisu nimetab, selle tegevusstatuudi ning kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja andmise korra kooskõlastab nõukoda.

Vaata ka sisearhitekti kutse

Liikmed

Ville Lausmäe, liige, ESL

Aili Aasoja, liige, ESL, EPBL

Maarja Varkki, liige, ESL

Priit Põldme, liige, ESL

Ilmar Heinsoo, liige, EAL

Hannes Praks, liige, EKA

Indrek Rünkla, liige, Kultuuriministeerium

Priit Põldme

Priit Põldme

Vastutav sisearhitekt

Ilmar Heinsoo

Hannes Praks

Indrek Rünkla

X