Kutsekomisjon

Liit annab tööturul tegutsevatele sisearhitektidele kutset. Liidu esindajad kutsekomisjoni koosseisu nimetab, selle tegevusstatuudi ning kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja andmise korra kooskõlastab nõukoda.

Vaata ka sisearhitekti kutse.

Hindamis-komisjon

Tiiu Truus
Annes Arro
Liis Lindvere

Kutsekomisjon

Kutse andja esindaja:
Ville Lausmäe (ESL)

Spetsialistide esindajad:
Ilmar Heinsoo (EAL)
Maarja Varkki (ESL)
Priit Põldme (ESL)

Tööandjate esindaja:
Aili Aasoja (EKEL)

Koolitajate esindaja:
Maarja Valk-Falk (EKA)

Muud huvitatud osapooled:
Veronika Valk-Siska (Kultuuriministeerium)

Aili Aasoja

Aili Aasoja

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Liis Lindvere

Liis Lindvere

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Priit Põldme

Priit Põldme

Vastutav sisearhitekt; sisearhitekt-ekspert, tase 8

Tiiu Truus

Tiiu Truus

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Maarja Valk-Falk

Maarja Valk-Falk

Maarja Valk-Falk, Volitatud sisearhitekt, tase 7

Maarja Varkki

Maarja Varkki

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Ville Lausmäe

Ville Lausmäe

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Ilmar Heinsoo

Volitatud arhitekt, tase 7