Aukohus

Aukohtu valib üldkogu kaheks aastaks (järgmiste valimisteni). Aukohus arutab liidu liikmete vastu esitatud kaebusi, kutse-eetikat puudutavaid vaidlusi ja rikkumisi ning annab nende kohta hinnanguid. Aukohus lahendab ka muid kutse-eetika valdkonda kuuluvaid küsimusi. Vajaduse korral on aukohtul õigus kaasata oma töösse vastava ala asjatundjaid.

Aukohtu liikmed

Aili Aasoja

Toivo Raidmets

Kadri Pärtelpoeg

Aili Aasoja

Aili Aasoja

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Kadri Pärtelpoeg

Kadri Pärtelpoeg

Volitatud sisearhitekt, tase 7