Aukohus

Aukohtu valib üldkogu kaheks aastaks (järgmiste valimisteni). Aukohus arutab liidu liikmete vastu esitatud kaebusi, kutse-eetikat puudutavaid vaidlusi ja rikkumisi ning annab nende kohta hinnanguid. Aukohus lahendab ka muid kutse-eetika valdkonda kuuluvaid küsimusi. Vajaduse korral on aukohtul õigus kaasata oma töösse vastava ala asjatundjaid.

Aukohtu liikmed

Taevo Gans

Aulo Padar

Ivi-Els Schneider

Mait Summatavet (varuliige)

Aet Seire (varuliige)

Aet Seire

Aet Seire

Volitatud sisearhitekt, tase 7