Arhitektuuri sihtkapital

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa arhitektuuri loomingulisuse ja sotsiaalse tundlikkuse edendamisele. Erinevalt teistest kunstialadest on arhitektuur valdkond, kus majanduslikud ja ühiskondlikud protsessid ilmnevad kõige vahetumalt ning on kõige laiemalt nähtavad. Arhitektuurikultuur või -kultuuritus kujundab keskkonda väga pikaks ajaks.

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse arhitektuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitali liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu.

Arhitektuuri sihtkapital

Nõukogu koosseis 2013 - 2015

Kalle Komissarov (esimees), Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kultuuri Koda

Raivo Kotov (aseesimees), Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kultuuri Koda

Indrek Allmann, Eesti Arhitektuurikeskus

Ignar Fjuk, Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri- ja urbanistikainstituut

Eero Jürgenson, ESL

Marika Lõoke, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kultuuri Koda

Sirle Salmistu, Eesti Maastikuarhitektide Liit

Sihtkapital rahastab

Arhitektuuri sihtkapital rahastab kõrgetasemelisi projekte, mis aitavad kaasa

  • Eesti arhitektuurielu edendamisele
  • arhitektuuriteadlikkuse kasvatamisele
  • arhitektuuri dokumenteerimisele ja tutvustamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil
  • arhitektuuritegevuse edendamisele väljaspool Tallinna
  • nüüdisarhitektuuri ja arhitektuuripärandi dokumenteerimisele, jäädvustamisele ja uurimisele

Arhitektuuri sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

X