SISU sümpoosion “Welcome, stranger”

Eesti Sisearhitektide Liit koostöös EKA sisearhitektuuri osakonnaga korraldab 1. – 3. juunini Tallinnas järjekorras juba kolmanda rahvusvahelise sisearhitektuuri sümpoosioni SISU, pealkirjaga “Welcome, stranger, kus kohtuvad (sise)arhitektuuri valdkonna tunnustatud teoreetikud ja praktikud üle kogu maailma. Tulenevalt teemast on sümpoosioni sihtrühm seekord taas oluliselt laiem, pakkudes huvi lisaks sisearhitektidele ka teistele ruumiga tegelevatele professionaalidele interdistsiplinaarsetelt aladelt.

Ränne on tänase maailma olulisim teema. Liikumine võib olla nii sund kui ka vaba voli. Selleks et minna, peaks olema koht, kuhu tagasi tulla – suletud, võõrandunud kultuuriruum ei ole jätkusuutlik. Sisse- ja väljaränne eeldab kohanemist uute oludega, vanadest harjumustest loobumist, mugavustsoonist vabanemist, proovimist ja piiride kompamist. Paindlikkust. Uudishimu. Avatust. Ruumiline intelligentsus on tabamatu, kuid täpne mõiste, mis tähistab arhitektuuri ja koha omavahelist suhestumist. See on võime pakkuda lahendusi ja luua uut mingis teises kohas ja kultuuris, olles mõjutatud nii maastikust, urbanistlikust keskkonnast kui ümbritsevatest INIMESTEST. Kuidas muutub seeläbi RUUM?

SISU sümpoosion otsib nüüdisaja nomaadliku elulaadi ootuste ja vajaduste peegeldusi KOHAnemise ja KODUnemise näiteil. Liikumine ja peatumine on ühtlasi piiride ületamine ja seadmine. Räägime inimeste käitumismustritest ja kohanemisviiside ilmingutest tänapäeva reaalses ruumis. Koha ja tegevuse koosmõjul tekivad omad seosed, millel on leidliku kasutamise korral eeldusi saada aktiivseks. Mil moel avalduvad mitmekesiste kultuuride mõjud lokaalselt ehk teisisõnu, kuidas suhestuda muutuva maailmaga (sise)arhitektuuri kui eriala vaatepunktist? Kuidas töötab arhitekt/disainer paralleelselt erinevas kultuurikontekstis? Eesti Sisearhitektide Liit ootab koostöös Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonnaga SISU III rahvusvahelisele sisearhitektuuri sümpoosionile teoreetikuid ja praktikuid Eestist, Euroopast ja kaugemaltki maailmast.

X