BAU haridus-konverents INTERIOR – INFERIOR – IN THEORY?

Rahvusvaheline sisearhitetkuuriteemaline hariduskonverents INTERIOR – INFERIOR – IN THEORY?

Konverentsi ajakava ja programm

Konverentsil osalevad sisearhitektid, teadlased ja haridustöötajad erinevatest riikidest, et arutleda distsipliini teoreetiliste seisukohtade ja positsioonide üle, piiritleda erinevusi sisearhitektuuris ja sisekujunduses ning defineerida ja määratleda sisearhitektuuri suhet arhitektuuri ja disainiga. Juureldakse, kuidas toimub erinevates riikides distsipliini, mida aastakümneid on klassifitseeritud “arenevaks” või “suhteliselt nooreks”, õpetamine, ja kuidas on uurimissuunad ja arusaamad erialast aja jooksul muutunud. Konverents rõhub teoreetiliste uurimustööde olulisusele distsipliini arengus ja määratlemisel, seoste loomise tähtsusele sisearhitektuuri teooria ja selle historiograafia, ajalooliste uurimistööde ja disainikontseptsioonide vahel ja samuti eri riikide kutseorganisatsioonide rollile toetada praegust suundumust eriala teadusliku baasi loomiseks.

X