Konverents “Muutuv kooliruum”

Eesti Arhitektide Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldab 10. mail 2018 KUMU auditooriumis kooliarhitektuurile pühendatud konverentsi, kuhu on oodatud nii koolipidajad ja koolijuhid kui ka arhitektid. Konverentsil otsitakse vastuseid küsimusele, kuidas kavandada õppimise ruume, mis kõige paremini toetaksid laste arengut ja vastaksid tänapäevastele õpetamise meetoditele.

Üleriigilise koolivõrgu korrastamise programmi raames lahutatakse gümnaasiumid põhikoolidest, mis tähendab, et lähiajal vaadatakse kriitiliselt üle kogu riigi koolimajade fond, optimeeritakse olemasolevaid hooneid ja ehitatakse juurde uusi. Käimas on seega viimase aja suurim ehitusbuum haridusasutuste osas.
Konverents annab arhitektidele hea võimaluse end kooliuuendusega kurssi viia. Muuhulgas tutvustame võimalusi ja jagame praktilisi näpunäiteid, mismoodi uusi põhimõtteid projekteerimises rakendada. Soovime pakkuda ruumialast teavet ja tuge kohalikele omavalitsustele ja koolijuhtidele kooliuuenduse läbiviimiseks. Peagi selguvad Innove põhikoolide rahastamise 2. vooru tulemused ja kavandamisel on mitmeid arhitektuurivõistlusi. Konverentsilt saab olulist infot, kuidas head lähteülesannet ette valmistada ja võistlusi ning hankeid paremini korraldada.

Info ja registreerimine: http://kooliruum.arhliit.ee/
NB! Osalemiseks palume registreeruda just ülalmainitud lehe kaudu.

Toetajad: Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Floorin AS

Konverentsi kava ja esinejad:

Päeva modereerib Joonas Hellerma

11:30 Registreerimine, kohv, Kunstiakadeemia arhitektuuritudengite näitus auditooriumi ees

12:00 Avasõnad – Katrin Koov, Eesti Arhitektide Liidu president

12:05 Eesti koolivõrgust ja selle korrastamisest – EV haridusminister Mailis Reps

12:25 Mis on uus õpikäsitus ja millised on ootused kooliruumile? – Pille Liblik, Haridus- ja teadusministeerium, algatus Huvitav Kool

12:45 Liikuma kutsuv kool – Merike Kull ja Mihkel Lees, Tartu ülikooli liikumislabor

13:15 Mis on õppimine ja kas ruum saab seda soosida või segada? – Grete Arro, Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut

13:45 Avatud kooliruumide plussid ja miinused – Anna Kristin Sigurðardóttir, Islandi Ülikool, Reykjavik

14:15 Lõunapaus

15:05 Soome kooliuuendusest läbi 20 aasta – Kaisa Nuikkinen, Helsingi linna haridusosakonna peaarhitekt 1991–2015

15:30 Soome koolide uuemad arhitektuurivõistlused – Vesa Humalisto, Soome Arhitektide Liit (SAFA)

15:55 Eesti koolide ehitamisest arhitekti pilgu läbi – Andro Mänd, Salto arhitektid, Katrin Koov, Eesti Arhitektide Liidu president, Mae Köömnemägi, Eesti Arhitektide Liidu noortekogu

16:25 Arhitektuurivõistlus kui võimalus – Timo Aarmaa, Riigi Kinnisvara AS ja Kalle Komissarov, Eesti Arhitektide Liidu asepresident

16:55 Koolipidaja praktiline kogemus: Haapsalu põhikooli hankest – Liina Põld, Haapsalu aselinnapea

17:15 Päeva kokkuvõte – Katrin Koov ja Joonas Hellerma

Sünkroontõlge inglise keelest eesti keelde.

X