ESL üldkogu 2017

9. märts
Kumu auditioorium

13:30 – 14:00      Kogunemine ja registreerimine

14:00 – 14:40      Kokkuvõte juhatuse tööst / juhatuse liikmete sõnavõtud

14:40 – 14:50      Kokkuvõte nõukoja tööst

14:50 – 15:00      SISU 2017 sümpoosion ja ECIA juhatuse töö

15:00 – 15:05      2016. a majandusaasta aruanne ja aruande kinnitamine

15:05 – 15:10      2016. a revisjonikomisjoni aruanne ja aruande kinnitamine

15:10 – 15:15      2017. a tegevuskava ja eelarve ülevaade ning kinnitamine

15:15 – 15:45      Liikmete teemapüstitused

15:45 – 16:15      Juhatuse esimehe ja juhatuse, nõukoja, aukohtu, stipendiumite komisjoni ja revisjoni komisjoni kandidaatide tutvustamine, hääletamisreglemendi tutvustamine

16:15 – 16:45      Sedelitega hääletamine, kohvipaus

16:45 – 18:00      Häälte lugemine

16:45 – 18:15      ESL aastapreemiate laureaatide ettekanded

ESL auliikmete tutvustamine

ESL uute liikmete tutvustamine

ESL toetajaliikmete tutvustamine ja tänamine

18:15 – 18:30      Hääletustulemuste avalikustamine

18:30 – 19:30      Vaba suhtlus, vein ja suupisted

X