ESL akadeemia lisakoolitus: Ehitusprojekti standard EVS 932:2017

ESL akadeemia loeng 30. Märtsil kell 10:00 – 16:00
Koolitaja: Indrek Tärno

Registreerumine kuni 25. aprill info@esl.ee
Koolitus toimub Arhitektuurikeskuses Põhja pst 27a, Tallinn

Koolitus on ESLi liikmetele tasuta
EKA tudengitele 40,00 eurot
Mitteliikmetele 60,00 eurot
Lisanduv toitlustuse
hind kõikidele osalejatele on 15,00 eurot

Osaluse ja/või toitlustuse tasu palume kanda
Eesti Sisearhitektide Liidu arveldusarvele
EE181010220073189016

15,00 “ESL akadeemia toitlustus” (ESL liige)
40,00 “ESL akadeemial osalemine ja toitlustus” (EKA tudeng)
75,00 “ESL akadeemial osalemine ja toitlustus” (mitteliige)

Koolitus hõlmab 3 x 90 minutit loenguid koos vahepausidega.

Koolitus tutvustab uut standardit ja projekteerimise töökorraldust laiemalt ning teeb ülevaate juhistest ja soovitustest ehitusprojekti sisearhitektuuri osa koostamiseks.

I loeng 10:00 – 11:30″

 • standardi EVS 932:2017 Ehitusprojekt temaatika ja sihtrühm;
 • standardi lähtekohad ja küsimused, milles otsida standardist tuge;
 • ehituskonsultatsiooniteenustest, projekteerimisest nende hulgas; tellija lähteülesandest, ehituskonsultatsiooniteenuste tellimisest ja pakkumisest;
 • projekteerimistemaatikaga seotud terminitest ja nende kasutamisest.

Kohvipaus

II loeng 11:45 – 13:15

 • standardi ülesehitus;
 • ehitusprojekti üldpõhimõtted;
 • ehitusprojekti staadiumitest, staadiumite kasutamise ideestikust – kellele, miks ja milleks;
 • ehitusprojekti staadiumitest ehitusloa taotlemise ja ehitustöö tegemise vaatenurgast;
 • ehitusprojekti koosseis;
 • ehitusprojekti lähteandmed

Lõunapaus

III loeng 14:00 – 15:30

 • tervikliku ehitusprojekti saavutamine, peaprojekteerimine;
 • ehitusprojekti sisearhitektuuri osa: tööülesanded ning projekti dokumentatsioonis esitatav info eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis
 • uus standard ja joonised, seletuskirjad, ehitise infomudel;
 • ehitusprojekti seostest ehituskulude hindamisega, ehitushankega, ehitamiseks vajalike muude dokumentidega, kasutusjuhendi ja hooldusjuhendiga, ehitusprojekti ekspertiisiga.

Küsimused – vastused

X