ESL akadeemia: Ehitusprojekti standard EVS 932:2017

ESL akadeemia loeng 29. Märtsil kell 10:00 – 16:00
Koolitaja: Indrek Tärno

Registreerumine kuni 26. märts info@esl.ee
Koolitus toimub Arhitektuurikeskuses Põhja pst 27a, Tallinn

Koolitus on ESLi liikmetele tasuta
Mitteliikmetele 60.-

Koolitus hõlmab 3 x 90 minutit loenguid koos vahepausidega.

Koolitus tutvustab uut standardit ja projekteerimise töökorraldust laiemalt ning teeb ülevaate juhistest ja soovitustest ehitusprojekti sisearhitektuuri osa koostamiseks.

I loeng 10:00 – 11:30″

 • standardi EVS 932:2017 Ehitusprojekt temaatika ja sihtrühm;
 • standardi lähtekohad ja küsimused, milles otsida standardist tuge;
 • ehituskonsultatsiooniteenustest, projekteerimisest nende hulgas; tellija lähteülesandest, ehituskonsultatsiooniteenuste tellimisest ja pakkumisest;
 • projekteerimistemaatikaga seotud terminitest ja nende kasutamisest.

Kohvipaus

II loeng 11:45 – 13:15

 • standardi ülesehitus;
 • ehitusprojekti üldpõhimõtted;
 • ehitusprojekti staadiumitest, staadiumite kasutamise ideestikust – kellele, miks ja milleks;
 • ehitusprojekti staadiumitest ehitusloa taotlemise ja ehitustöö tegemise vaatenurgast;
 • ehitusprojekti koosseis;
 • ehitusprojekti lähteandmed

Lõunapaus

III loeng 14:00 – 15:30

 • tervikliku ehitusprojekti saavutamine, peaprojekteerimine;
 • ehitusprojekti sisearhitektuuri osa: tööülesanded ning projekti dokumentatsioonis esitatav info eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis
 • uus standard ja joonised, seletuskirjad, ehitise infomudel;
 • ehitusprojekti seostest ehituskulude hindamisega, ehitushankega, ehitamiseks vajalike muude dokumentidega, kasutusjuhendi ja hooldusjuhendiga, ehitusprojekti ekspertiisiga.

Küsimused – vastused

X