EAL kuraatorinäituse “Kuhu kadus euro?” avamine

Olete oodatud Eesti Arhitektide Liidu 2016.a. kuraatorinäituse “Kuhu kadus euro?” avamisele 5. oktoobril kell 18!

Sõna võtavad EAL president Katrin Koov, kultuuriminister Indrek Saar, Ettevõtluse arendamise sihtasutuse juhatuse esimees Hanno Tomberg, kirjanik Jan Kaus ja muidugi näituse kuraatorid – Karin Bachmann, Merle Karro-Kalberg ja Anna-Liisa Unt.

Näitus jääb avatuks 30. oktoobrini, EAL liikmetele vaba sissepääs.

Samuti olete oodatud samal päeval kell 17 muuseumi galeriisaali, kus avame EV100 arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum” võistlustööde näituse!

*
Eesti Arhitektide Liidu 2016.a. kuraatorinäitus analüüsib ja esitleb aastatel 2006-2015 Eestis Euroopa Liidu toetuste eest ehitatud objekte, mis moodustavad olulise ja äratuntava kihi Eesti linna- ja maamaastikes.

EAL kutseorganisatsioonina soovib näitusega selgitada omavalitsustele kvaliteetse elukeskkonna vajalikkust ja inspireerivat mõju.

Näitusele valitud objektide kaudu / läbi eurotoetuste praktika saab selgemaks:
– millised muutused on EL rahastus üldiselt elukeskkonnas kaasa toonud;
– milliste objektide ehitamisse on kulutatud enim;
– kuidas mõjub elukeskkonna kvaliteedile kvaliteetne arhitektuur
millise tingimuste koosmõjul sünnib euroteotuste abil kvaliteetne elukeskkond.

EL fondide avanemise mõju peegeldub enim meie linnades ja maa-maastikes. Toetuste eest ehitatud kihistust võrdleme mõnekümne aasta pärast ilmselt samas kaalukategoorias mõisa-arhitektuuri või Nõukogude ajal ehitatuga. Ehk hakkame seda ajastut märkima väljendiga „euroarhitektuur“.

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse kaudu on rahastatud gümnaasiumide renoveerimisi ja ehitust, lasteaiakohtade loomist, kergliiklusteede ehitamist, eriti märkimisväärne on muuseumidele ja külastuskeskustele jagatud toetuste mõju.

Näitus esitleb EL toetuste eest ehitatud arhitektuuri ja elukeskkonda ilukirjanduslikus vormis, näidatakse renoveerimisprojekte, uusehitisi, maastikuobjekte nii suurtes linnades kui maal, Ida-Virumaast Saaremaani.

Näitusel võetakse kokku ehitatud keskkonna ulatus ja näidatakse, kui palju, mida ja mis ulatuses EL toetused mõjutanud ja püstitanud on. Rõhutatakse toetuste jagamisega kaasnevat vastutust kvaliteetse elukeskkonna loomisel.

Esil on 10 objekti, mida tutvustatakse audiovisuaalse materjali ja ilukirjandusliku teksti abil lähemalt, eraldi on välja toodud ehitatud kihistuse ulatuse statistikaplokk.

Toetavad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium, Euroopa Regionaalerengu Fond, Velux Eesti.

Kontaktid:
Merle Karro-Kalberg, näituse kuraator, 509 6562
Karin Bachmann, näituse kuraator, 5348 7656
Anna-Liisa Unt, näituse kuraator, 5656 0165
Kaire Pärnpuu, EAL projektijuht, 516 8953

X