65. Välkloeng: Same Same But Different

65. Välkloeng toimub 12. detsembril kell 19:00 legendaarses Lasnamäe lokaalis Zanzibar.

Loengut modereerib sel korral LASNAIDEE meeskond. LASNAIDEE on vabatahtlik mittetulundusühing, mis püüab kohalike elanike kaasamise ja kodanikualgatusega muuta paremaks oma kodukoha elukeskkonda.
Lasnaidee tegeleb muuhulgas sündmuste ja aktsioonide korraldamisega, mis suunatud elanike teadlikkuse ja motivatsiooni suurendamisele oma kodukoha suhtes. Nad elavdavad ja mitmekesistavad linnaruumi ning suurendavad elanike ühtekuulvustunnet. Nende organiseeritud on: LasnaPiknik, LasnaKinoja LasnaKirbukas.

Sel korral otsime Välkloengul vastuseid küsimustele:

Milline roll on korduvusel meie igapäevastes tegemistes?
Millisel hetkel muutub tihtiesinev üksluiseks ning millal muutub sagedus paeluvaks rütmiks? Kuidas saab korduvust nutikalt rakendada ja oma vajaduste järgi muuta ning luua täiesti uutmoodi mitmekesisust? Kuidas kujunevad ühiskonna normid ja kas normid vastavad vajadustele või kas meie linnaruumis väljakujunenud standardsus vastab meie standarditele? jnejne

Facebooki sündmus.

Foto: LASNAIDEE meeskond.

X