14 soovahti: maketinäitus “Tuhu raba väikeobjektid”

TULE AVAMISELE!
EKA sisearhitektuuri osakond ja RMK avavad RMK peakontoris Tallinnas (Toompuiestee 24) näituse, kus 2016. aasta sügisel õpinguid alustanud tudengid näitavad väikeobjekti kursuse raames ideedest valminud makette. Avamisele järgneval päeval esitlevad tudengid ideid, mille seast žürii valib välja sel suvel Läänemaale Tuhu rabasse ehitatava objekti. “14 soovahti” jääb kõigile avatuks 14. juulini.

Tuhu raba objekti maketid on valminud kursuseülesandena, mis suunas tudengid uurima seda, millised võiksid olla Eesti loodusesse sobivad matkarajad, vaatetornid, varjualused. Näitusele jõuab 14 maketti mõõtkavas 1:20 ning kolm suuremat maketti (1:10) töödest.

Näitusel esitletud 14 ideed on väga eriilmelised: mõni suunab looduses uitajat uurima soosammalt, teine vaatlema tähistaevast, kolmas kutsub linnurohkel maastikul kuulmismeelt kasutama. Mõni makett meenutab looma skeletti, teine viib kõndima kidurate soomändide kohale õhku, kolmas annab konkreetse vaatesuuna. Õppetöö lõpus valitakse välja üks projekt, mille tudengid oma kätega valmis ehitavad. Hiljem saavad kõik huvilised Tuhu sood uutmoodi kogeda: uus objekt saab olema Tuhu matkaraja alguspunktis, kust saab ülevaate soo ja raba olemusest ja sealsetest elanikest. Ligi kilomeetri pikkusel matkarajal saab näha soo arengu erinevaid etappe.

Loodusmatkade taristu loomisele keskenduvat väikeehitise-kursust on osakond korraldanud tihedas partnerluses Riigimetsa Majandamise Keskusega juba 2014. aastast alates. Õppetöö eesmärk on väärtustada Eesti loodusmaastikke kohaspetsiifiliste matkajale mõeldud objektidega, mis toovad esile iga asukoha eripära.

Tudengid:
Elin-Harriet Helemäe, Elis Rumma, Emely Mihkelsoo, Eri Rääsk, Henri Papson, Kirke Kalamats, Linda Zupping, Mari Uibo, Maria Helena Luiga, Sander Joosep Siigur, Sandra Mirka, Tuuli Kurvits, Veera Gontšugova, Helena Leif

Juhendajad:
Aet Ader, Karin Tõugu, Kadri Klementi, Mari Hunt (arhitektuuribüroo b210)
Egon Kivi (E. Kivi inseneribüroo)

X