Juhatus

Eesti Sisearhitektide Liidu igapäevast tegevust juhib juhatus, mis koosneb viiest (5) liikmest. Juhatuse esimees, selle liikmed ja 2 asendusliiget valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast kolm liiget, kes esindavad liitu allkirjaõigusega ainuisikuliselt kõigis õigustoimingutes. Teised juhatuse liikmed esindavad liitu allkirjaõigusega kõik koos.

Juhatus käib reeglina koos kaks korda kuus või vastavalt vajadusele.

Juhatuse varasemad koosseisud

2021-2023

Reio Raudsepp (esimees)

Pille Lausmäe-Lõoke (esimees)

Maarja Valk-Falk

Marje Karu

Liis Lindvere

Pille Lausmäe-Lõoke

Pille Lausmäe-Lõoke

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Marje Karu

Marje Karu

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Liis Lindvere

Liis Lindvere

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Maarja Valk-Falk

Maarja Valk-Falk

Maarja Valk-Falk, Volitatud sisearhitekt, tase 7

Juhatuse varasemad koosseisud

ESLi juhatuse varasemad koosseisud