Juhatus

Eesti Sisearhitektide Liidu igapäevast tegevust juhib juhatus, mis koosneb seitsmest liikmest. Juhatuse esimees ja kuus liiget valitakse üldkogu poolt. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast kolm liiget, kes esindavad liitu allkirjaõigusega ainuisikuliselt kõigis õigustoimingutes. Teised juhatuse liikmed esindavad liitu allkirjaõigusega kõik koos.

ESLi juhatus käib reeglina koos kaks korda kuus või vastavalt vajadusele.

Juhatuse varasemad koosseisud

2017-2019

Pille Lausmäe (esimees)

Loreida Hein (aseesimees)

Reio Raudsepp (aseesimees)

Raul Tiitus

Maarja Varkki

Mari Koger

Eeva Masso

Pille Lausmäe

Pille Lausmäe

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Loreida Hein

Loreida Hein

LESSfurniture.com

Eeva Masso

Eeva Masso

volitatud sisearhitekt, tase 7

Maarja Varkki

Maarja Varkki

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Juhatuse varasemad koosseisud

ESLi juhatuse varasemad koosseisud

X