Juhatus

Eesti Sisearhitektide Liidu igapäevast tegevust juhib juhatus, mis koosneb viiest (5) liikmest. Juhatuse esimees, selle liikmed ja 2 asendusliiget valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast kolm liiget, kes esindavad liitu allkirjaõigusega ainuisikuliselt kõigis õigustoimingutes. Teised juhatuse liikmed esindavad liitu allkirjaõigusega kõik koos.

Juhatus käib reeglina koos kaks korda kuus või vastavalt vajadusele.

Juhatuse varasemad koosseisud

2019-2021

Pille Lausmäe-Lõoke (esimees)

Mari Koger Ots (aseesimees)

Reio Raudsepp (aseesimees)

Eeva Masso

Maarja Valk-Falk

Pille Lausmäe-Lõoke

Pille Lausmäe-Lõoke

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Eeva Masso

Eeva Masso

volitatud sisearhitekt, tase 7

Maarja Valk-Falk

Maarja Valk-Falk

Maarja Valk-Falk, Volitatud sisearhitekt, tase 7

Juhatuse varasemad koosseisud

ESLi juhatuse varasemad koosseisud