Juhatus

Eesti Sisearhitektide Liidu igapäevast tegevust juhib juhatus, mis koosneb seitsmest liikmest. Juhatuse esimees ja kuus liiget valitakse üldkogu poolt. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast kolm liiget, kes esindavad liitu allkirjaõigusega ainuisikuliselt kõigis õigustoimingutes. Teised juhatuse liikmed esindavad liitu allkirjaõigusega kõik koos. Juhatuse liige ei tohi samal ajal kuuluda liidu nõukotta.

ESLi juhatus käib reeglina koos kaks korda kuus või vastavalt vajadusele.

Juhatuse koosseisud 2013-2014 ja 2015-2016

2017-2018

Pille Lausmäe (esimees)

Loreida Hein

Raul Tiitus

Maarja Varkki

Reio Raudsepp

Mari Koger

Eeva Masso

Loreida Hein

Loreida Hein

LESSfurniture.com

Maarja Varkki

Maarja Varkki

Volitatud sisearhitekt, tase 7

Juhatuse varasemad koosseisud

ESLi juhatuse varasemad koosseisud

X