Erialane haridus

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuur
EKA sisearhitektuur Facebookis

ESL hoolitseb liikmete kutseoskuste ja huvide eest, rakendab kutseoskuste täiendamiseks sobivaid vorme, vahendeid ja soodustusi ning toetab sisearhitektide koolitamist. Koostöös sisearhitekti õpet pakkuvate haridusasutustega osaleb ESL professionaalse sisearhitektuurialase kõrghariduse arendamises.

Vaata ka ESL Hariduskomisjon

Sisearhitektide professionaalne koolitus algas Eestis juba 1938. aastal, mil kunsttööstuskooli baasil loodud Riiklikus Kõrgemas Kunstikoolis avati sisearhitektuuri kursus. Sõjategevuse ja poliitiliste muudatuste tõttu katkenud õppetöö jätkus aastatel 1944–1955 ENSV Tallinna Riiklikus Tarbekunsti Instituudis.

1959. aastal avati ruumikujunduse kateeder ENSV Riiklikus Kunstiinstituudis (ERKI) ning pandi alus funktsionaalsust ja konstruktiivsust rõhutavale, Põhjamaade modernismist mõjutatud vormikeele stuudiumile.

Tänapäeval saab astuda Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri eriala kolmeaastasesse bakalaureuseõppesse ja kaheaastasesse magistriõppesse.

Kilesaun Palestiinas

Metsaraamatukogu “Ruup” rännak Võrumaale

Metsaraamatukogu “Ruup” rännak Võrumaale

Metsakõlakojad "Ruup", Birgit Õigus ja EKA sisearhitektuuri osakond (Foto: Tõnu Tunnel / puuinfo.ee)

Kateeder-läbipääs

Kateeder-läbipääs

EKA sisearhitektuur

EKA sisearhitektuur

EKA sisearhitektuur