Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks vajaminevate dokumentide esitamise tähtajad on 20. aprill ja 20. oktoober.

Dokumendid palume tuua Eesti Sisearhitektide Liitu, aadressil Rüütli 4, Tallinn.

Sisearhitekti kutsetunnistuse väljastamise tasu on 405,60 (nelisada viis eurot, kuuskümmend senti, 338,00 + km).

Kutse taastõendamise (pikendamise) tasu on 199,20 (ükssada üheksakümmend üheksa eurot kakskümmend senti, 166,00 + km).

Tasu palume kanda Eesti Sisearhitektide Liidu arveldusarvele nr EE181010220073189016.

Kutse taotlejate portfooliote läbivaatamiste ajad ja intervjuud kutse taotlejatega lepitakse kokku peale sooviavalduste laekumist.

Kõikide sisearhitekti kutsekvalifikatsiooni saanute kohta on info SA Kutsekoda kodulehel.

Küsimuste korral palun kirjutage mailile info@esl.ee või helistage 646 4056

Kutsekomisjon

Kutse andja esindaja:
Ville Lausmäe (ESL), esimees

Spetsialistide esindajad:
Ilmar Heinsoo (EAL)
Maarja Varkki (ESL)
Priit Põldme (ESL)

Tööandjate esindaja:
Aili Aasoja (EKEL), aseesimees

Koolitajate esindaja:
Maarja Valk-Falk (EKA)

Muud huvitatud osapooled:
Indrek Rünkla (Kultuuriministeerium)

 

Hindamis-komisjon

Tiiu Truus

Annes Arro

Liis Lindvere

X