Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks vajaminevate dokumentide esitamise tähtajad on 20. aprill ja 20. oktoober.

Dokumendid palume tuua Eesti Sisearhitektide Liitu, aadressil Rüütli 4, Tallinn.

Sisearhitekti kutsetunnistuse väljastamise tasu on 350.- (kolmsada viiskümmend) eurot

Kutse taastõendamise (pikendamise) tasu on 140.- (ükssada nelikümmend) eurot.

Tasu palume kanda Eesti Sisearhitektide Liidu arveldusarvele nr EE181010220073189016.

Kutse taotlejate portfooliote läbivaatamiste ajad ja intervjuud kutse taotlejatega lepitakse kokku peale sooviavalduste laekumist.

Kõikide sisearhitekti kutsekvalifikatsiooni saanute kohta on info SA Kutsekoda kodulehel.

Küsimuste korral palun kirjutage mailile info@esl.ee või helistage 646 4056

Kutsekomisjon

Kutse andja esindaja:
Ville Lausmäe (ESL)

Spetsialistide esindajad:
Ilmar Heinsoo (EAL)
Maarja Varkki (ESL)
Priit Põldme (ESL)

Tööandjate esindaja:
Aili Aasoja (EKEL)

Koolitajate esindaja:
Hannes Praks (EKA)

Muud huvitatud osapooled:
Indrek Rünkla (Kultuuriministeerium)

 

Hindamis-komisjon

Tiiu Truus

Annes Arro

Liis Lindvere

Täidetav taotlusdokumentatsioon

Ava see dokument.

Taastõendamise dokumentatsioon

Ava see dokument.

Soovitused dokumentide vormistamiseks

Ava see dokument.

Hindamisstandard volitatud sisearhitekt tase 7 / sisearhitekt-ekspert tase 8

Ava see dokument.

Hindamisstandard sisearhitekt tase 6 / diplomeeritud sisearhitekt tase 7

Ava see dokument.

Eesti Sisearhitektide Liidu kutse andmise kord - kinnitatud 18-10-2017

Ava see dokument.

X