Kutse tasemed

ESLi juurde moodustatud kutsekomisjon annab kutset neljale kutsetasemele:

Eesti Sisearhitektide Liidu kutse andmise kord 2017

Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks vajaminevate dokumentide esitamise tähtajad on 20. märts (lisavoor), 20. aprill ja 20. oktoober.

Dokumendid palume tuua Eesti Sisearhitektide Liitu, aadressil Rüütli 4, Tallinn.

Sisearhitekti kutsetunnistuse väljastamise tasu on 350.- (kolmsada viiskümmend) eurot

Kutse taastõendamise (pikendamise) tasu on 140.- (ükssada nelikümmend) eurot.

Tasu palume kanda Eesti Sisearhitektide Liidu arveldusarvele nr EE181010220073189016.

Kutse taotlejate portfooliote läbivaatamiste ajad ja intervjuud kutse taotlejatega lepitakse kokku peale sooviavalduste laekumist.

Kõikide sisearhitekti kutsekvalifikatsiooni saanute kohta on info SA Kutsekoda kodulehel.

Küsimuste korral palun kirjutage mailile info@esl.ee või helistage 646 4056

Kutsekomisjon

Kutse andja esindaja:
Taevo Gans (ESL), kutsekomisjoni esimees

Spetsialistide esindajad:
Aulo Padar (ESL)
Ilmar Heinsoo (EAL)

Tööandjate esindaja:
Aili Aasoja (EKEL), kutsekomisjoni aseesimees

Koolitajate esindaja:
Hannes Praks (EKA)

Muud huvitatud osapooled:
Veronika Valk (Kultuuriministeerium)

Täidetav taotlusdokumentatsioon

Ava see dokument.

Soovitused dokumentide vormistamiseks

Ava see dokument.

Hindamisstandard volitatud sisearhitekt tase 7 / sisearhitekt-ekspert tase 8

Ava see dokument.

Hindamisstandard sisearhitekt tase 6 / diplomeeritud sisearhitekt tase 7

Ava see dokument.

Eesti Sisearhitektide Liidu kutse andmise kord - kinnitatud 15-03-2017

Ava see dokument.

X