Liikmeks astumine

Liidu liikmeks võib olla iga Eesti või mõne muu riigi kodanik, kes vastab põhikirjas esitatavatele nõuetele. Tegevliikmeks võib olla sisearhitekt, kes omab akrediteeritud õppekavale vastavat kõrgharidust pluss  on töötanud kutsealasel tööl sisearhitektuuri- või arhitektuuribüroos. Erandkorras võib Liidu tegevliikmeks vastu võtta ka isiku, kes ei oma erialast kõrgharidust, kuid kelle kutsetegevus ja kutsepraktika staaž vastavad juhatuse ja nõukoja hinnangul liikmele esitatavatele kutsepädevuse kriteeriumitele.

ESL liikmeks astumise tingimused vt. ESL Põhikiri II peatükk.

ESLi liikmeks astumise ankeet

Ava see dokument.