Dokumendid

ESL koostab kutseala eeskirju, norme ja standardeid, kogub ja vahendab sisearhitektuuri- ja ehitusalast infot, peab arvestust ja säilitab liikmete poolt loomealal loodud teoste üle, protokollib ja dokumenteerib liidu juhtimisalast tegevust ning hoolitseb liikmetele vajalike dokumentide kättesaadavuse ja ajakohasuse ning samutii liidu valduses oleva dokumentaalse materjali säilimise eest.

Aastapreemia konkursi reglement

ESLi poolt iga-aastaselt väljaantavad aastapreemiad on teadaolevalt üks pikima traditsiooniga disainipreemiaid Euroopas.

Kutse-eetika normid

Sisearhitekt on käesoleva dokumendi tähenduses Eesti Sisearhitektide Liidu liige, kes tegutseb oma kutsealal iseseisva ettevõtjana või töötab kutsealal projekteerimis-, tööstus- või ehitusettevõttes, munitsipaal- või haridusasutuses.

Liikmeks astumise ankeet

Liidu liikmeks võib olla iga Eesti või mõne muu riigi kodanik, kes vastab põhikirjas liikmele esitatavatele nõuetele.

Loomestipendiumite arhiiv

Loomestipendiumite arhiiv on kättesaadav kodulehele sisse loginud liidu liikmetele

Põhikiri

Eesti Sisearhitektide Liidu põhikiri kinnitatud üldkogul Tallinnas, 15. märtsil 2019.

Sisearhitekti kutse

Liidu eesmärgiks on tegutseda kooskõlas kehtiva kutseseadusega tööturul tegutsevatele sisearhitektidele kutsekvalifikatsiooni andjana.