Vello Asi nimeline tudengi-preemia

Autor: Elin-Harriet Helemäe

Tudengipreemia antakse välja žüriivälise preemiana, Eesti Sisearhitektide Liidu juhatuse ja Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna koostöös.

Autoritest

Elin-Harriet Helemäed inspireerivad töös kõige enam uued materjalid, tootmisviisid ning robottehnoloogia. Moodne tarkvara pakub seninägematuid võimalusi eksperimenteerida ruumiliste objektidega ning seda täpsemini kui kunagi varem. Ta hindab just detailsust kõige rohkem, aga vähem tähtis pole ka loomingulisus ja innovaatilisus. Helemäele meeldivad väljakutsed, mida pakub muutuv keskkond. Tema eesmärk on muuta ümbritsev ruum paremaks, pidades silmas olulisi aspekte ja võimalikke tulevikutrende.

Elin-Harriet Helemäel on sügav suurlinnatunnetus ja samas suudab ta säilitada sidemed kohaliku algupäraga. Need kaks vaatenurka on hea lähtepunkt ruumiloomega tegelemisel. Helemäe on mõneti ideaalvariant Eesti eurooplasest.

Vello Asi preemiast

Vello Asi on olnud aastakümnete vältel võtmepersoon sisearhitektuuritudengite koolitamisel, nende kujunemisel isiksuseks ning oma ala professionaaliks. Tema põhimõtted, eetika ja suhtumine töösse ja loomingusse on väärtushoiakud, mida loodame näha ka tänaste noorte sisearhitektide juures. Seega antakse seekordne tudengipreemia välja Vello Asi nimelisena. Tudengipreemia on žüriiväline preemia ning see antakse välja Eesti Sisearhitektide Liidu juhatuse ja Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna koostöös.

Elin-Harriet Helemäe

Foto: Renee Altrov

Rabarada

Foto: Tõnu Tunnel

Rabarada

Foto: Tõnu Tunnel

Metsatekk

Metsatekk

Metsatekk

Tool

Tool